ERKEK SAĞLIĞI PAKETİ

ERKEK SAĞLIĞI PAKETİ

PAKET İÇERİĞİ

 ● ÜROLOJİ MUAYENESİ

 ● TOTAL PSA

 ● TAM İDRAR TAHLİLİ