KARA AMBULANSI

KARA AMBULANSI

Tüm hastalara tıbbi nakliye konusunda kapsamlı eğitim almış nitelikli bir klinik tedavi uzmanı eşlik eder. AA, günlük operasyonlarımızda akredite sağlık kuruluşları ile aynı standartları takip eder. Tıbbi refakatçi tarafından uygulanan tüm tıbbi tedavi, Tıbbi Direktörümüz tarafından sağlanan AA daimî emirlerine dayanmaktadır.