PORTÖR MUAYENESİ

PORTÖR MUAYENESİ

Gıda sektöründe çalışan personelin temel portör muayeneleri olan akciğer grafisi, boğaz kültürü, burun kültürü, gaita parazit yumurtası, gaita kültürü gibi testler yılda en az 2 kere mutlaka yapılmalıdır.

İsteğe bağlı olarak, Hepatit B, Hepatit B Antikoru, Hepatit C, AIDS (Anti HIV), el sürüntüsü, yüzey sürüntüsü ve ortam sürüntüsü tahlilleri de portör paketlerine dahil edilebilir.

Portör tetkikleriniz için gerekli materyalleri iş yerinize gelerek çalışanlarınızdan alabiliriz. Aynı zamanda İzmir’in merkezi konumunda olan laboratuvarımıza işe giriş yapan veya periyodik sağlık portör tetkiklerini yaptırmak isteyen personeliniz gelerek hızlı bir şekilde sağlık tetkiklerini yaptırabilir.

 • Portör tahlil sonuçlarınız en fazla 3 gün içerisinde sizlere e-posta veya posta yoluyla teslim etmektedir.

Bilgilendirme:

ÇSGB (4857 ve 6331 sayılı İş Kanunlarına istinaden) çalışanların hassasiyetlerin saptanması ve riskli durumların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık taramasına tabi tutulmalarını ister. Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen aralardan sonra tekrarlanacaktır.Bu durumlar dışında ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılacaktır.Muayene periyotlarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirleyecektir.Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaktır.Mevcut maruziyetleri ve sağlık durumlarını belirlemede gerekli sağlık tetkikler yapılmalıdır.

PORTÖR MUAYENELERİ

(Gıda imalatı, Gıda paketleme, Gıda lojistik, Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Hijyenin çok önem kazandığı sektörlerde çalışanların, özellikle de gıda sektöründe üretim ve satış yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacı ile Sağlık Bakanlığının da zorunlu kıldığı Portör Muayeneleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Portör muayenesine (Sağlık Taramasına) esas tetkik listesi ve bu tetkiklerin yapılma sıklıkları şöyledir:

 • Gaita Parazit
 • Gaita Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • El Kültürü
 • Ekipman Kültürü
 • Hepatit Tetkikleri

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için )
 • Tam Kan Sayımı
 • Karaciğer Enzim Analizleri
 • Tam İdrar Analizi
 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi