DENİZCİLER İÇİN PEME/REME MUAYENELERİ VE SERTİFİKASI

DENİZCİLER İÇİN PEME/REME

Denizcilerin, gemide çalışmak için sağlık durumlarının iş için uygun olup olmadığını gösteren bir sağlık raporu almaları gerekmektedir. Bu rapor, gemilerde çalışmak isteyen kişinin herhangi bir sakatlığının veya hastalığının bulunmadığını tasdik eder. Sağlık raporunun geçerlilik süresi iki yıldır. Bu nedenle iki yılda bir periyodik sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Denizde çalışmaya uygunluğun değerlendirilmesi, denizcilik risk yönetiminin önemli bir yönüdür. Sektördeki riskler, değerlendirme için kullanılan yaklaşımlar ve bunların dayandığı kanıtlar zamanla değişti. Denizcilerin uyruğunun ve üzerinde çalıştıkları gemilerin aynı olduğu bir endüstriden, sahiplik ve mürettebatın küresel hale geldiği bir endüstriye geçiş, denizcilik risk yönetiminin diğer birçok yönü için geçerli olduğu gibi, çalışmak için uygunluk ile ilgili olarak kararlar için uyumlu uluslararası kriterlerin sağlanması anlamına gelir.